Hoà Phát được mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A

Phố Nối A là Khu công nghiệp lớn nhất tại tỉnh Hưng Yên, đã được cấp phép đầu tư diện tích 596,44 ha, nằm trên địa bàn huyện Văn Lâm, huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào.

Dự án mở rộng thêm này có diện tích 92,5 ha, thuộc xã Minh Hải, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên do Công ty quản lý khai thác Khu công nghiệp Phố Nối A, thuộc Tập đoàn Hoà Phát làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư mở rộng là 1.082 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng giao lựa chọn nhà đầu tư cho dự án; tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, Tỉnh cần giao Ban quản lý các khu công nghiệp buộc nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về xây dựng, đảm bảo tỷ lệ sử dụng đất của dự án phù hợp với quy định.

Nhà đầu tư đồng thời phải cam kết đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, các biện pháp bảo vệ môi trường đưa ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt.

Đức Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *